Zemné a búracie práce rýpadlo-nakladačom

 

jcb-4cx-pulis• zemné práce (násypy, výkopy, presun sypkých materiálov po stavbe, obsypy potrubí, drenáží)
• úprava terénu (terénne úpravy záhrad, svahovanie, zrovnávanie terénu, dokončovacie práce pri novostavbách)
• výkop základových pásov, základových jám a pod. (základy pod rodinné domy, garáže, bazény, základové pätky, čističky odpadových vôd)
• výkopy pre pokládku inžinierskych sietí, drenáží (elektrické prípojky, vodovodné prípojky, plynové prípojky, kanalizačné prípojky)
• trhanie koreňov (vytrhávanie koreňov spílených stromov pri terénnych úpravách)
• búracie práce s použitím hydraulického kladiva (búranie betónov, asfaltov, chodníkov, ciest, základov, nízkych budov)
• nakladanie zeminy, stavebnej sute (nakladanie zeminy a sute na dopravné prostriedky, kontajnery)
• nakládka, vykládka a presun paletizovaných materiálov (možnosť použiť paletizačné vidly, ktoré sú súčasťou stroja na presun paletizovaného materiálu po stavbe, vykladanie materiálu z dopravných prostriedkov)
• rozhŕňanie štrku, kameniva (rozhŕňanie materiálu pod základové dosky, zámkové dlažby, príjazdové komunikácie, parkoviská)
• zimná údržba (odhŕňanie snehu z ciest a parkovísk)