Referencie

  • rekonštrukcia výrobných hál PPS Detva
  • rekonštrukcia cesty 1/50 pri obci Lovčica Trubín
  • rozširovanie haly pre taviace pece Slovalco
  • výstavba haly Bučina Zvolen
  • výstavba kanalizačnej siete Štiavnické bane
  • rekonštrukcia teplovodu Handlová
  • rôzne zemné práce pre súkromné osoby, firmy a obecné úrady
  • zemné práce pri výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 a R2
  • rekonštrukcia regulácie vodného toku v obci Janova Lehota

 

Niektoré obrázky našich prác

JCB-01 JCB-02 JCB-03

R1-01 R1 R1-03

R1-01 R1 R1

R1 R2 R2

R2 R2 R2