ZEMNÉ PRÁCE

 ​+421 905 253 466
zemné práce 
rýpadlo-nakladačom
JCB 4CX

Staviame spolu

Profesionálna spoľahlivosť a efektívnosť pre každú výstavbu a úpravu terénu.
Podporujeme prostredie bez úrazov a poskytujeme čo najbezpečnejšie pracovisko pre klientov a všetkých, ktorí vstupujú na naše staveniská.

čítaj viac

150

Komplet projektov

Pri našich prácach využívame efektívne postupy, aby sme vytvorili lepšie prostredie pre našich  partnerov a poskytli ešte lepšiu hodnotu našim zákazníkom.

• Zemné práce
• Úprava terénu
• Búracie práce

Aktívne uvažujeme a meníme spôsob práce pri stavebnom procese, a tým dokážeme dosiahnuť výrazné úspory nákladov a časového harmonogramu pre našich klientov.

Sme hrdí na našu prácu a tradíciu už od roku 1989 

 • ZEMNÉ PRÁCE
 • ÚPRAVA TERÉNU, TRHANIE KOREŇOV
 • VÝKOP ZÁKLADOVÝCH PÁSOV, ZÁKLADOVÝCH JÁM A POD. , VÝKOPY PRE POKLÁDKU INŽINIERSKYCH SIETÍ, DRENÁŽÍ
 • BÚRACIE PRÁCE S POUŽITÍM HYDRAULICKÉHO KLADIVA
 • NAKLADANIE ZEMINY, STAVEBNEJ SUTE, NAKLÁDKA, VYKLÁDKA A PRESUN PALETIZOVANÝCH MATERIÁLOV
 • ROZHŔŇANIE ŠTRKU, KAMENIVA
 • ZIMNÁ ÚDRŽBA
čítaj viac  

Zemné
Práce

násypy a výkopy, 
presun sypkých materiálov po stavbe, 
obsypy potrubí, drenáží
ostané zemné práce

Úprava
Terénu

terénne úpravy záhrad
svahovanie
zrovnávanie terénu
dokončovacie práce pri novostavbách

Výkopy
Základov

výkop základových pásov a základových jám
základy pod rodinné domy, garáže, bazény
základové pätky
čističky odpadových vôd

Naše projekty

Výber z našich zemných prác 

 • REKONŠTRUKCIA VÝROBNÝCH HÁL PPS DETVA
 • REKONŠTRUKCIA CESTY 1/50 PRI OBCI LOVČICA TRUBÍN
 • ROZŠIROVANIE HALY PRE TAVIACE PECE SLOVALCO
 • VÝSTAVBA HALY BUČINA ZVOLEN
 • VÝSTAVBA KANALIZAČNEJ SIETE ŠTIAVNICKÉ BANE
 • REKONŠTRUKCIA TEPLOVODU HANDLOVÁ
 • RÔZNE ZEMNÉ PRÁCE PRE SÚKROMNÉ OSOBY, FIRMY A OBECNÉ ÚRADY
 • ZEMNÉ PRÁCE PRI VÝSTAVBE RÝCHLOSTNEJ KOMUNIKÁCIE R1 A R2
 • REKONŠTRUKCIA REGULÁCIE VODNÉHO TOKU V OBCI JANOVA LEHOTA