ZEMNÉ a BÚRACIE PRÁCE STROJOM JCB 4CX

 

zemné práce

  • ZEMNÉ PRÁCE
  • ÚPRAVA TERÉNU, TRHANIE KOREŇOV
  • VÝKOP ZÁKLADOVÝCH PÁSOV, ZÁKLADOVÝCH JÁM A POD. , VÝKOPY PRE POKLÁDKU INŽINIERSKYCH SIETÍ, DRENÁŽÍ
  • BÚRACIE PRÁCE S POUŽITÍM HYDRAULICKÉHO KLADIVA
  • NAKLADANIE ZEMINY, STAVEBNEJ SUTE, NAKLÁDKA, VYKLÁDKA A PRESUN PALETIZOVANÝCH MATERIÁLOV
  • ROZHŔŇANIE ŠTRKU, KAMENIVA
  • ZIMNÁ ÚDRŽBA

KLIKNI PRE PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE…